Pokud vás vichřice zasáhne nepřipravené, nejdůležitější je dostat se do bezpečného místa, kde nehrozí riziko úrazu. Neukrývejte se proto pod stromy ani pod ně neparkujte auta. Hasiči v souvislosti s vichřicemi evidují právě největší množství popadaných stromů.

Pokud jste tedy nuceni někam jet autem, volte trasy, které nevedou skrz lesy, lesíky nebo velké otevřené pláně. Jeďte pomalu a počítejte s tím, že vůz bude ve větru obtížně zvladatelný. Nebo zastavte.

Nejlepší je ukrýt se do pevných budov, u nichž nehrozí zřícení. I zděná zastávka autobusu je lepší než rozlehlý, ale chátrající dřevěný sklad. Stejně tak eliminujte pobyt na místech, kde se nachází mnoho volně ležících věcí. Létající plechy nebo střepy mohou být životu nebezpečné. Hlavně ve městě pokud možno choďte dál od vyšších a očividně nezajišťěných budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy).

Při každé vichřici působí vítr velké škody na elektrických sloupech. Ke spadaným drátům se v každém případě nepřibližujte, mohou být stále pod proudem a zasáhnout vás i na vzdálenost několika metrů.

A jak si uchránit majetek? 

Podle statistik českých pojišťoven je silný vítr třetí nejčastější příčinou, která poškozuje majetek pojišťěnců. Úměrně se svojí silou odnese vše, co není pevně přichycené. 

Ve dnech, kdy hrozí silné větry, byste si tedy měli zkontrolovat zejména zahrady, zda jsou uklizené houpačky, grily či sedátka. Věnovat byste se měli třeba i dětským hračkám, kolům či koloběžkám. Nejenže létající předmět může kdekoho zranit, ale vy přijdete i o svou milovanou věc.

Jak se klasifikuje síla větru, ukazuje tabulka: 

Beaufortův stupeň Rychlost km/h Název Jak ho poznáme
0 < 1 bezvětří kouř stoupá kolmo vzhůru
1 1 – 5 vánek směr větru poznatelný podle pohybu kouře
2 6 – 11 větřík listí stromů šelestí
3 12 – 19 slabý vítr listy stromů a větvičky v trvalém pohybu
4 20 – 28 mírný vítr zdvihá prach a útržky papíru
5 29 – 39 čerstvý vítr listnaté keře se začínají hýbat
6 40 – 49 silný vítr telegrafní dráty sviští, používání deštníků je nesnadné
7 50 – 61 mírný vichr chůze proti větru je nesnadná, celé stromy se pohybují
8 62 – 74 čerstvý vichr ulamují se větve, chůze proti větru je normálně nemožná
9 75 – 88 silný vichr vítr strhává komíny, tašky a břidlice se střech
10 89 – 102 plný vichr vyvrací stromy, působí škody na obydlích
11 103 – 114 vichřice působí rozsáhlá pustošení
12 až 17 > 117 orkán ničivé účinky (odnáší střechy, hýbe těžkými hmotami)

Video
Video se připravuje ...

Počasí plus: Jak zhubnout díky větru? Spálíte celý jogurt... Blesk TV

Fotogalerie
16 fotografií