Množství pylu v ovzduší je ovlivňováno počasím, zejména teplotou vzduchu, větrem, slunečním zářením a výskytem atmosférických srážek. „Pylový semafor bude předpovídat míru rizika týden dopředu na třístupňové škále (stupeň ohrožení nízký, střední a vysoký). Informace budou aktualizovány dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek po dobu pylové sezóny,“ informoval ČHMÚ. Na stránkách mohou zájemci najít i dlouhodobý kalendář vybraných pylových alergenů.

Aktuální pylová předpověď uvádí, že v současnosti začíná ve velké míře kvést bez černý. Dál kvete travina srha říznačka, zatímco pomalu odkvétá borovice lesní a také řepka ozimá je v nížinách už převážně odkvetlá. Lípa srdčitá je podle pylového semaforu na mnoha lokalitách už ve stadiu pučení květních pupenů.

Alergici najdou pylové zpravodajství i na dalších webech, například www.pylovasluzba.cz nebo www.pyly.cz.

Nějakou formou alergie trpí podle odhadů zhruba třetina české populace. Odborníci tvrdí, že v roce 2025 bude trpět alergií či astmatem polovina obyvatel Evropské unie. Nejčastějšími alergeny jsou pyly trav, roztoči a pyl břízy.

Český hydrometeorologický ústav na svém webu kromě předpovědi počasí, stavu ovzduší nebo sucha v Česku zveřejňuje také aktuální informace o aktivitě klíšťat, riziku vzniku požárů v přírodě nebo informace pro surfaře.