Ačkoli je El Niño především jméno pro změny v proudění vody v Tichém oceánu, jeho dopady běžně pociťuje celá planeta. V letech, kdy je El Niño aktivní, totiž podle historických měření vzrůstá průměrná globální teplota až o 0,2 stupně, což ovlivňuje počasí všude na Zemi.

Co je El Niño?

El Niño je přirozený klimatický jev, který se vyskytuje v Tichém oceánu v oblastech kolem rovníku. Je součástí El Niño - Jižní oscilace (ENSO), což je klimatický cyklus, který zahrnuje dvě fáze:

  • El Niño - Během této fáze dochází k anomálnímu oteplování povrchových vod ve středním a východním Tichém oceánu. S tímto zahříváním je spojeno především oslabení východních pasátů, které normálně teplou vodu ženou do západních částí Pacifiku.
  • La Niña - Během této fáze pasáty posílí a ženou teplou vodu do západní části Tichého oceánu. U amerického pobřeží pak dochází k vzestupu chladné vody z hlubin k povrchu oceánu a povrchová teplota vod kolem rovníku je pak nižší.

ENSO je jedním z nejznámějších meteorologických cyklů a zároveň cyklus, který má výrazné dopady i v místech, které jsou od rovníkového Tichého oceánu tisíce kilometrů daleko. Ke sledování cyklu vědci využívají především měření teploty vody v Tichém oceánu.

  • Začátek jevu El Niño se projevuje vzestupem teploty povrchových vod v oblasti rovníku o 0,5 stupně Celsia nad dlouhodobý průměr a oslabením východních pasátů (větrů proudících od východu na západ).
  • Začátek jevu La Niña se naopak projevuje poklesem povrchových vod u rovníku ve východním Tichém oceánu o 0,5 stupně Celsia pod dlouhodobý průměr a posílení východních větrů.

Vliv El Niño na světové klima

Nejzásadnější vliv El Niño je zvýšení průměrné globální teploty a dá se tak čekat, že během následujícího období zažije svět nejteplejší roky v historii. „Máme za sebou osm nejteplejších let v historii měření a to i navzdory chladivému efektu La Niñy v posledních třech letech, který fungoval jako dočasná brzda na globální růst teploty. Rozvinutí El Niño s nejvyšší pravděpodobností povede k novým vrcholům v globálním oteplování a pravděpodobně k pokoření teplotních reportů,“ komentoval na začátku května nástup jevu tehdejší generální tajemník Světové meteorologické organizace (WMO) Petteri Taalas na začátku května.

Zatím nejteplejším rokem byl rok 2016, kdy byla průměrná roční světová teplota o 0,94 stupně Celsia vyšší, než průměrná teplota ve 20. století. Tento rok přitom zároveň odpovídal závěru jednoho z nejsilnějších období El Niño.

Později v květnu pak Světová meteorologická organizace upozornila, že na základě jejích modelů svět v následujících pěti letech dojde s vysokou pravděpodobností minimálně v jednom roce k tomu, že průměrná roční teplota bude o více než 1,5 stupně Celsia vyšší, než průměrné teploty z předindustriální doby.

Celkově pak WMO přiřadila 98% pravděpodobnost tomu, že příštích pět let bude nejteplejších v historii světového měření.

El Niño v Evropě

Výzkumníkům se zatím nepodařilo najít prokazatelnou spojitost mezi El Niño a konkrétním počasím v Evropě. Přesto se některé z projevů El Niño mohou v evropském počasí projevit nepřímo.

El Niño v Americe

Západní pobřeží Amerického kontinentu sousedí s místem, kde El Niño vzniká. Vzhledem k tomu, že základem jevu je obrovská plocha anomálně teplé vody kolem rovníku v centrálním a východním Tichém oceánu, projevuje se u západního pobřeží Jižní Ameriky zvýšeným výskytem bouří a na to navázanými zvýšenými srážkami. Zároveň během El Niño u břehů vyvěrá méně chladné a na živiny bohaté vody z hlubin oceánu, což vede k hromadnému vymírání rybích hejn, což má dále vliv na populace mořského ptactva a zprostředkovaně tak na rybolov nebo průmysl s hnojivy v Peru či Ekvádoru.

Východní část Jižní Ameriky, například části Amazonie či Kolumbie pak naopak mohou zaznamenat neobvykle horká a suchá období.

V Severní Americe jsou efekty El Niño rovněž rozmanité. Zatímco do Kanady a některých severních částech USA přináší El Niño mírnější zimy, pro většinu západního pobřeží a jih Spojených států El Niño znamená především více srážek, ať v podobě deště v jižnějších státech, tak ve větším množství sněhu, který zasype západní pohoří jako Skalisté hory nebo pohoří Sierra Nevada.

Pro Asii a Austrálii znamená El Niño především větší sucho. Důvodem je, že se v důsledku El Niño teplá voda na povrchu oceánu, která je jedním z hlavních faktorů při vzniku srážek v oblasti, přesune dále na východ.