Zástava oběhu, popáleniny a 40 minut oživování. Hrůza, která se odehrála ve středu odpoledne v Praze. Do ženy, která se v bouřce schovávala pod deštníkem, uhodil blesk. Zatím není jasné, jestli ho přitáhl právě deštník, který svírala v rukou, nebo udeřilo vedle ní a zasáhla ji odnož blesku. 

Jednou variantou je, že blesk udeřil mimo zmíněnou ženu, ale proud se šířil po mokrém povrchu a zasáhl ji. Další možností je zasažení vedlejším bleskem, kdy hlavní výboj udeřil do budovy v blízkosti a ženu pak mohla zasáhnout jen jeho část,“ vysvětlila meteoroložka Dagmar Honsová. Používání deštníku je v bouřce riskantní především v přírodě mimo zástavbu, kde kolem člověka už nejsou žádné vyšší body.

10 způsobů, jak být v bouřce v bezpečí:

  1. Nejlépe být v budově s hromosvodem, ve vlaku, letadle nebo autě se zavřenými okny – tyto úkryty fungují jako tzv. Faradayova klec – kovový obal, skrz nějž blesk neprojde.
  2. Doma se při bouřce nemýt ve vaně – nebýt vůbec ve styku s vodou – je výborným vodičem elektřiny.
  3. Netelefonovat na pevnou linku, nepracovat u počítače, nemít puštěnou televizi – vyhýbat se všemu, co je připojeno do elektřiny. Zvláště pokud nemáte instalovanou ochranu přepětí proti blesku.
  4. Pokud vás bouřka překvapí v přírodě a nemáte šanci zalehnout k zemi do prohlubně, počkejte na místě a sledujte, kam uhodí blesk poblíž a rychle se tam přesuňte – podle propočtů totiž blesk následující tři minuty neuhodí na stejné místo.
  5. Zůstaňte na místě – v cestě pokračujte, až pokud bude bouřka od vás vzdálená alespoň 10 km.
  6. Nezůstávat ve skupině – vzdálenost lidí by měla být alespoň tři metry – pokud blesk sjede po jednom ze skupiny, může zasáhnout i ostatní.
  7. Od stromů, drátů elektrického napětí nebo sloupů se držte nejméně dva metry daleko, od vodní hladiny, potoků a řek, co nejdále – jedná se o elektricky vodivý materiál, který přitahuje blesky a je výborným vodičem.
  8. Neschovávat se k jeskyni ani do jeskyně – při zasažení bleskem hrozí zřícení převisů.
  9. Za bouřky v přírodě netelefonujte – kovové předměty přitahují blesky.
  10. Nejezděte na kole nebo motorce – budete přitahovat blesky.