V noci na pondělí se má podle meteorologů riziko požárů snižovat, očekávají totiž přechod studené fronty se srážkami.

Do té doby by se lidé měli vyvarovat jakýchkoliv aktivit, které by mohly zapříčinit vznik požáru. Ve volné přírodě by neměli rozdělávat oheň, vypalovat trávu, odhazovat cigaretové nedopalky nebo používat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

Současně by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.

Fotogalerie
7 fotografií