Statistice majetkových škod letos i nadále dominují události způsobené nepříznivými výkyvy počasí, konkrétně vichřicemi a krupobitím. Ty mají na celkovém objemu nahlášených škod čtvrtinový podíl a zároveň souhrnných 1,2 miliardy korun,“ uvedl analytik asociace Jaroslav Urban.

Česká pojišťovna od začátku roku řešila přes 30.000 živelních škod za téměř 1,5 miliardy korun. Nejvíce škod zatím způsobila vichřice. Jde o 12.000 škod za 280 milionů Kč. Krupobití způsobilo méně škod co do počtu, jejich finanční objem ale šplhá k půl miliardě korun. Naproti tomu velká voda letos zatím způsobila jen 2400 škod za 65 milionů korun, řekla ČTK mluvčí ČP Ivana Buriánková.

Extrémní kroupy, které napadly v obci Rosovice na jihu Středočeského kraje. (1. 7. 2019)
Autor: Jana Holá Lišková

Vichřice a kroupy jsou letos ze živlů nejčastější příčinou pojistných událostí, dodal mluvčí Allianz Václav Bálek. Živly se podle něj v průběhu let střídají. Zatímco v roce 2016 sužovalo klienty zejména krupobití, v následujících dvou letech to byly hlavně vichřice a letos se k nim přidaly znovu kroupy. Záplavy si ve větším územním rozsahu vybírají přestávku a omezují se pouze na lokální úroveň, dodal.

Rovněž mluvčí Generali Jan Marek potvrdil, že letošnímu roku dominují škody způsobené kroupami a vichřicí. Větší množství je také škod po úderech blesků. „Sečteme-li počet škod způsobených vichřicí a krupobitím, zatím jsme jich letos řešili 15krát více než škod z povodní. Škody z těchto dvou rizik jsou pak v souhrnu 25krát vyšší než v případě povodní,“ uvedl.

V letošním roce živlům dominují bouřky s krupobitím a vichřicí, povodně zatím nebyly, uvedla mluvčí České podnikatelské pojišťovny Renata Čapková. Za první pololetí ČPP eviduje 3700 hlášených škod způsobených přírodními kalamitami za 137 milionů Kč. Nejčastěji jde o škody z bouřek spojených s krupobitím a přívalovými dešti (téměř 70 procent). V meziročním srovnání je to dvojnásobný nárůst počtu škod, dodala.

Škody z vichřice a krupobití nyní podle asociace překonávají i jinak zpravidla nejničivější živel, alespoň co se týká výše vzniklé škody, kterým je oheň. Škoda z požárů činila za první polovinu roku téměř 950 milionů Kč, což je více než pětina celkových náhrad, které pojišťovny svým klientům vyplácí.

Škody způsobené ohněm dosahují vysokých částek, ale na počet jich je méně než dvě procenta. Oheň neškodí často, ale je o to ničivější. Odlišná situace nastává u třetí nejvýznamnější skupiny vodovodních škod, které jsou aktuálně vyčísleny na více než 532 milionů Kč a zároveň vznikají mnohem častěji. Od začátku roku jich členské pojišťovny likvidovaly přes 20.000.

Fotogalerie
77 fotografií