I když v naších zeměpisných šířkách se s tornádem nesetkáváme příliš často, nejsou ani úplně výjimečná. Podle informací odborníků se v Česku ročně vyskytne přibližně pět tornád a většinou nedosahují ničivé síly.

Východním Slovenskem se dnes dopoledne přehnaly silné bouře. Během nich se některým obyvatelům druhého největšího města Slovenska podařilo na mobilní telefon zachytit i neobvyklý meteorologický úkaz.

Technicky vzato nejde o tornádo, ale o tzv. trombu. Jde o atmosférický vír s vertikální osou rotace. Meteorologický slovník říká, že je to „kondenzační chobot nedotýkající se zemského povrchu“. Když naopak dojde k dotyku se zemským povrchem, mluvíme už o tornádu.

Pozorování tromb a podobných jevů může být často náročné, protože zpravidla trvají krátkou dobu. Ideální je, když se někomu podaří tento jev nafilmovat. V ostatních případech se pak zkoumá rozsah způsobených škod.

Začátkem června bylo zaznamenáno tornádo nedaleko českých hranic, pouze 40 km od Karviné. V Polsku byl vír silnější, a dokonce poškodil střechy několika domů. V Košicích nebyla situace tak dramatická, jelikož šlo pouze o trombu. Zatím nebyly hlášeny žádné škody. 

Fotogalerie
32 fotografií